קחו חלק בצמיחת ההייטק של הדרום

 אשכול נגב מזרחי גאה לספר שבחודשים הקרובים יפתחו הכשרות למגוון מקצועות טכנולוגיים במטרה לקדם את תעשיית ההייטק בנגב בכלל ובאזור הנגב המזרחי בפרט. לקראת פתיחת ההכשרות ולטובת התאמת התכנים, למשתתפים הפוטנציאלים ולמעסיקי הקצה, נשמח לקבל ממך מידע כללי שיסייע לנו בהבנת הרקע שלך כתושב הנגב.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

תקנון הסקר הגדול לצמיחת ההייטק בדרום

אנו, מודים לך (להלן: “משתתף”) על שבחרת להשתתף בסקר שנוצר ע”י אשכול נגב מזרחי (להלן: “יוזמי הסקר”) בשיתוף גופים נוספים.

הרשמה בטופס וסימון ההסכמה מהווים אישור כי קראת את התקנון ואישרת את תנאי ההשתתפות בו, כפי שהם מופיעים מטה. אנו מבקשים ממך לקרוא את תנאי ההשתתפות בקפידה. מובהר כי תנאי ההשתתפות מנוסחים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומתייחסים לכולם.

א. מטרות הסקר

מטרתו של הסקר הדיגיטלי היא לשפר את תחום התעסוקה האיכותית בנגב המזרחי, באמצעות זיהוי הצרכים, הבאת הכשרות מקצועיות מתאימות ובהתאם לקצב ההכשרה, הזרמה של משרות הייטק לאזור.

בסקר אין מטרות רווח ואין כוונה לעשות בו שימוש למטרות אלו, אלא רק לעמוד על הצרכים.

ב. הגרלת הפרס

בין העונים על הסקר יוגרל פרס של IPhone 14 או מכשיר דומה אחר. במידה ולא יתאפשר את רכישת הפרס המתואר, יירכש מכשיר דומה בעלות דומה, בכדי לשמש בתור הפרס לזוכה בהגרלה.
ההגרלה תתבצע על ידי בעלי יוזמי הסקר והודעה תימסר לזוכה באמצעות פנייה במייל/סמס/ווטסאפ או כל דרך פנייה אחרת שתימצא לנכון בידי יוזמי הסקר.

ההגרלה תתקיים עם סיום הסקר, במועד שייקבע על ידי יוזמי הסקר כאשר איסוף המידע הגיע למיצוי. יוזמי הסקר רשאים לשנות את המועד כראות עיניהם.

במידה ולא יתאפשר ליצור קשר עם הזוכה בטווח של 3 ימים, תתקיים הגרלה נוספת וייבחר זוכה חדש.

הזוכה לא יוכל להיות אחד מיוזמי הסקר – ובמידה ויעלה בהגרלה, תתבצע ההגרלה מחדש.

מילוי הסקר אפשרי פעם אחת על ידי כל אדם ומותנה במסירת פרטים אמיתיים ומדויקים. הזוכה בהגרלה מתחייב שמסר את פרטיו באופן מדויק, אמיתי ומשקף – ובמידת הצורך יציג מסמכים רלוונטיים המעידים על כך (דוגמת תעודת סיום תואר וכיוצא בזה). 

ג. שימוש במידע ופרטיות

המידע שממלאים בסקר ישמש למטרות הסקר בלבד, לשם זיהוי הצרכים, הבאת הכשרות וסיוע במציאת עבודה בתחומים המצוינים בסקר באופן ישיר או עקיף.

במסגרת זו ייתכנו פניות לאנשים שמילאו את הסקר, בהווה או בעתיד, לשם הבהרות, הכוונה, המלצות, הכשרות רלוונטיות, משרות פוטנציאליות ועוד. יוזמי הסקר רשאים לפנות לכלל העונים על הסקר, באופן ישיר או באמצעות צד ג’ שאושר על ידם לכך, בכל דרך שיראו לנכון.

כאמור, השתתפות בסקר ושליחת הפרטים מהווה הסכמה לכל פרטי התקנון המצוינים לעיל ולא תהיה לנרשמים כל תלונה על אחד או יותר מן הפרטים המובאים פה. מי שחש כי אחד או יותר מהתנאים המפורטים מעלה אינו מקובל עליו – אין עליו להירשם. אי קריאת התקנון אינה מהווה עילה לכך שתנאיו לא התקיימו, במידה והנרשם אישר כי הוא קרא ומאשר את התקנון, דבר המתחייב לשליחת מילוי הסקר.

תנאי השתתפות בהאקתון "DroNegev"

אנו, CanNegev, חממה טכנולוגית בירוחם (להלן: “CanNegev“) מודים לך (להלן: “משתתף”) על שבחרת להשתתף ב -“האקתון” רחפנים  שייערך בירוחם (להלן: “התחרות”), והכל בכפוף לתנאי השתתפות אלו.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי ההשתתפות בקפידה. חתימתך מטה מעידה על הסכמתך לתנאי ההשתתפות. מובהר כי תנאי ההשתתפות הינם בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומתייחסים לכולם.

 1. כללי

CanNegev מזמינה אתכם לחשוב יחדיו כיצד כל אחד ואחת מאיתנו יכול/ה לסייע בפתרון האתגרים העכשוויים בנושא רחפנים.

התחרות תיערך במשרדי CanNegev בירוחם, ב-3 במאי 2023, משעות הבוקר ועד הערב.

מטרות התחרות הינן, בין היתר: יצירת אימפקט ועידוד יזמות בירוחם בפרט ובכלל בקהילה הטכנולוגית בנגב. מציאת פתרונות אפשריים לאתגרים השונים המוצגים בתחרות. יצירת חוויה מהנה למשתתפים במהלך פתרון הבעיות שיועלו במהלך התחרות.

 1. התחרות – השתתפות וקריטריונים לזכייה

  • CanNegev בחרה פאנל שופטים מומחים כולל נציגי החממה, בעלי ידע ונסיון בתחום, אשר ישפטו בתחרות, ימליצו וינקדו את הצוותים לפי הבנתם. בין היתר יישקלו הקריטריונים הבאים:

   • הרעיון – עד כמה הוא פותר את הבעיה? עד כמה הוא יצירתי וחדשני?
   • ישימות – עד כמה הפתרון ישים ואפשרי? מה נדרש לבדיקת היתכנות?
   • השוק – מה גודלו ומה התחרות?
   • פיץ’ והצוות – עד כמה הפיץ’ ברור? עד כמה הוא משכנע?
   • נושאים נוספים פי שיקול דעת השופטים.
  • ניקוד והמלצות השופטים יימסרו ל-CanNegev, ובעזרתם ייקבע איזה מיזמים הם הזוכים ובאיזה פרס.
  • השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור לתחרות, ולמשתתפי התחרות לא תהא כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד CanNegev ו/או מי מטעמה בעניין זה ו/או השופטים.
  • תוצאת התחרות והכרזת הזוכה על-ידי CanNegev תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973.
  • לזוכי ההאקתון יינתנו פרסים בהיקף ועל פי העקרונות שמוצגים לקראת מועד האירוע באתר האינטרנט ובמדיות נוספות על פי שיקול דעתה של CanNegev
  • למשתתפים במסלול פנייה לקבלת מענק CanRE

   • המענקים ישמשו לפיתוח המיזם שהוגש וזכה בתחרות בתוכניות CanNegev, בתנאי שהצוות המפתח יתהווה בנגב בכלל או בירוחם בפרט.
   • המענקים יינתנו לפיתוח המיזמים הזוכים, עבור כניסה לתוכנית CanRe של CanNegev לצורך בדיקת היתכנות (POC), וכוללים גם מענק כספי וגם שווי כסף (לדוגמא – מנטורים, הנחייה, שימוש במשרדי CanNegev ועוד, כחלק מתכנית CanRe) . יובהר, כי על מנת להתקבל לתוכנית CanRe, נדרשים, בין היתר, תוכנית עבודה וחתימה על הסכם מתאים ולפי הנחיות CanNegev.
   • חלק הכסף וחלק שווי הכסף בפרסים נתון לשיקולה המלא והבלעדי של CanNegev.
   • CanNegev רשאית להחליט לכמה צוותים ואם בכלל יינתנו המענקים, באיזה היקף ולאיזו מטרה. כל זאת על פי דירוגי הצוותים והרלוונטיות שתוצג בפני CanNegev או מי מטעמה.
  • הפרסים/מענקים אינם ניתנים להחלפה או להמרה, ואינם ניתנים להעברה.
  • קבלת המענקים/פרסים עבור המיזמים או למשתתפי ההאקתון על ידי מי מהקבוצות, משתתפים או יזמים מהווה: (א) את התגמול/ההטבה/הפיצוי הבלעדי וההולם למיזם הזוכה עבור זכייתו בתחרות; וכן (ב) הסכמה לכך כי למיזם הקבוצה הזוכה לא תהיינה כל דרישות נוספות בקשר לפרס או להיות הפרס תגמול/פיצוי הולם עבור השתתפותה וזכייתה בתחרות או בכל היבט אחר הנוגע בתחרות.
 2. זכויות יוצרים

  • במסלול ההאקתון ו-CanRe זכויות היוצרים הינם של הצוות כפי שיוצג על ידו במהלך האירוע. אין ל-CanNegev, עובדיה או כל גורם אחר הקשור באירוע כל נגיעה בהחלטה של חברי הצוות ביחס לחלוקה על הבעלות ו/או על זכויות היוצרים ביחס לרעיון. ביחס למסלול CanRe, במידה ומתקבל מענק, העקרונות הנוגעים לזכויות היוצרים יקבעו על פי נהלי קבלת המענק.
  •  
  • כל משתתף בתחרות מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו, והוא מסכים, ש-CanNegev תהא רשאית לעשות בתוצרים אלו, כולם או חלקם, לרבות תמונות וחומרים ויזואליים ואודיו ויזואליים, וכן בצילומים והקלטות שיתבצעו במהלך התחרות שימוש מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא תמורה וללא הגבלה, לצרכי שיווק, פרסום וקידום מכירות. למען הסר ספק, אין בשימוש בקניין הרוחני ע”י CanNegev בכדי להקנות ל-CanNegev זכות בעלות בקניין הרוחני ו/או זכות נוספת מלבד זכות השימוש כאמור לעיל. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומרים, היו ונותרות בידי המשתתפים עצמם, ובידיהם בלבד.
  • המשתתף מצהיר כי החומרים שהעלה במסגרת ועבור התחרות, נכתבו, נוצרו והומצאו על-ידי המשתתף עצמו והוא מחזיק בהם ו/או יש לו את הזכויות המלאות לעשות בהם שימוש, והדבר אינו מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני, מכל סוג, של צד שלישי אחר כלשהו.
  • העלה המשתתף חומרים בניגוד לאמור לעיל, יישא המשתתף באחריות המלאה והבלעדית לכך, ומבלי לגרוע באמור לעיל, המשתתף ישפה ויפצה את CanNegev ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפיה בגין הפרת זכויות קניין רוחני שנעשתה על-ידי המשתתף, לרבות, נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, ככל שיגרמו בקשר עם הפרה של מי מתנאי ההשתתפות ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.
 3. הגבלת אחריות

  • השתתפותך בתחרות הנה באחריותך בלבד ו- CanNegev לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, או לנזק גוף (ממוני או בלתי-ממוני) הנובעים ו/או הקשורים בהשתתפותך בתחרות ו/או בקבלת (או אי קבלת) הפרסים. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה העשויה להיות לו כנגד CanNegev בהקשר זה.
 4. שונות

  • CanNegev תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הזכייה בפרס הינה עבור המיזם שיזכה ואינה אישית.
  • הפרס אינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי ההשתתפות לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תנאי ההשתתפות לכל דבר ועניין.
  • המשתתף, בסימון ההסכמה לתקנון בעת ההרשמה בטופס, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי ההשתתפות, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בהם.
Skip to content